Yhdistyksestä

DIALOGISEN PUHETERAPIAN TUKI RY

Yhdistyksen historia

Työnohjauskoulutuksen käyneet erikoispuheterapeutit perustivat Puheterapian työnohjaus ry:n. Nimi muutettiin v.2006 DIALOGISEN PUHETERAPIAN TUKI RY:ksi.

Tarkoitus

Tämän aatteellisen yhdistyksen tarkoituksena on vaalia, syventää ja vahvistaa terapeuttisuutta ja dialogia puheterapiassa. Lisäksi tarkoituksena on edistää puheterapian työnohjausta ja ylläpitää yhteyttä jäsenten kesken.

Yhdistys korostaa terapiasuhteen ja terapeuttisen asennoitumisen merkitystä kommunikaatiohäiriöiden hoitamisessa.

Toiminta

Yhdistys järjestää koulutuspäiviä ja jäsentapaamisia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

nuket

Advertisement