Työnohjausta

Tähän luetteloon työnohjaajat voivat lähettää yhteystietojaan.

HELSINKI:

Ulla Hyytiäinen
ULLA PUH http://www.ullapuh.fi
040-5364714
ullapuh(at)gmail.com
Pihlajatie 52, 00270 Helsinki

ULLA PUH (STOry)
keskustelevaa työnohjausta
-ohjattavaa kunnioittaen; kohti oivaltavaa ja mielekästä työn tekemistä

ULLA PUHin työnohjaus on luottamuksellista yksilö- tai ryhmätyönohjausta, jonka tarkoituksena on tukea työssä jaksamista, löytää ratkaisuja työn sekä omien toimintamallien solmukohtiin ja oppia niistä selviytymiskeinoja mahdollisiin uudenlaisiin pulmatilanteisiin.
ULLA PUHin työnohjaus on enimmäkseen potilastyönohjausta, jossa pyritään selkeyttämään ohjattavan työn perustehtäviä, työrooleja ja työn tavoitteita. Työnohjauksessa tarkastellaan erityisesti omia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä pyritään kehittämään omaa itsehavainnointikykyä. Lisäksi pyritään tunnistamaan työn ja työyhteisön aikaansaamia tunteita ja tukemaan työntekijää organisaation muutos- tai ristiriitatilanteissa.
ULLA PUHin työnohjaus perustuu ajatukseen, että työnohjaaja kuulee työnohjattavalta, miten tämä on kokenut työtilanteet ja/tai mitä hän kertoo asiakkaansa kuntoutuksesta. Työnohjaaja ei voi tietää koko totuutta taustalta vaan pysähtyy ohjattavan kertoman äärelle. Tästä lähtökohdasta lähdetään tarkastelemaan toimintamalleja ja ajatuksia sekä miettimään jatkoa. Työnohjaaja antaa ohjattavalle objektiivisen tilan itse ratkaista tapauksensa, joka samalla kiinnittää ohjattavan syvempään asioiden pohtimiseen, ja tätä kautta ratkaisu on helpompi löytää ja samalla sitoutuminen ja motivaatio omaan työhön lisääntyy; työtekijän päätökset kasvavat oman ajattelun pohjalta, eivätkä ulkoapäin. Toki etiikan, työnantajan ja työtehtävien raamit ovat aina perustana työssä ja työyhteisöissä toimimiselle.
ULLA PUHin työnohjauksesta hyötyy eniten, jos sitoutuu siihen pitkäkestoisesti, mutta sopimukset tehdään tilaajasta riippuen vuodeksi kerrallaan; yleensä 5-9 kertaa vuodessa á 90’. Tilaaja voi myös ostaa yhden tai muutaman kerran, mutta silloin ovat kyseessä lähinnä konsultaatiokäynnit, jotka nekin ovat joskus paikallaan. Työnohjauksen ja konsultaatiokäyntien hinta sovitaan aina erikseen työnohjauksen pitopaikan, keston ja kertojen määrän mukaan.

Jos olet kiinnostunut ULLA PUHin työnohjauksesta tai konsultaatiosta, niin voit ottaa yhteyttä ullapuh@gmail.com tai jättää soittopyynnön numeroon 040-5364714.

Ulla Hyytiäinen on Suomen työnohjaajat ry:n jäsen. STOryn jäseneksi pääsevät vain yleisesti hyväksyttyjen työnohjauskoulutusten koulutusohjelman käyneet työnohjaajat.

LAHDEN SEUTU
Erja Kare, puheterapeutti, Hollola

“Työnohjauskoulutustaustanani on voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus ja teen sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta. Lisäksi on mahdollisuus skypetyönohjaukseen.”
Sp-osoitteeni on erja.kare(at)puhepuu.fi, puhelinno on 0400122166 ja kotisivut http://www.puhepuu.fi.

POHJOIS-SAVO, KYMENLAAKSO,ETÄYHTEYDELLÄ YMPÄRI SUOMEA

Anu Leinonen, Sanapolku Oy, http://www.sanapolku.fi

Työnohjausta Pohjois-Savon ja Kymenlaakson alueella lähikäynteinä sekä etäyhteydellä ympäri Suomea. Yksilö- ja ryhmätyönohjaukset räätälöityinä tilaajan tarpeisiin, kaikille ammattiryhmille. STOryn hyväksymä työnohjaaja.

Yhteystiedot: p.050 3792314, anu.leinonen(at)sanapolku.fi

OULU, RAAHE

Johanna Heikkilä, puheterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja

Tarjoan työnohjausta Oulussa ja Raahessa. Olen käynyt Oulun yliopiston ja Metanoia-instituutin järjestämän pitkän työnohjaajakoulutuksen, lisäksi minulla on psykoanalyyttisen psykoterapeutin koulutus puheterapeutin peruskoulutuksen lisäksi.

Työnohjauksessa käsitellään työstä nousevia ilmiöitä, asioita, tilanteita, liitttyen niin suoraan terapiatyöhön kuin myös työyhteisöön. Työnohjauksen viitekehys on systeemiteoreettinen ja psykoanalyyttisestä teoriasta nouseva käsitys suhteessa olemisesta ja vuorovaikutuksesta. Ihmissuhdetyön ilmiöiden ja käsitteiden tunnistaminen ja sanoittaminen työnohjauksessa ovat keskeisiä elementtejä työnohjaussuhteessa.

Tarjoan sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta.
Yhteystiedot johannas.heikkila(at)icloud.com ja p. 040-5472513.

Advertisement