Koulutus

Puheterapian työnohjauskoulutus järjestettiin Oulun yliopiston täydennyskoulutuksena vv.1984-1987. Koulutuksen käyneet perustivat Puheterapian työnohjaus ry:n, joka on järjestänyt seuraavat koulutukset.

Yhdistys järjestää syventävää koulutusta, koulutuspäiviä ja lyhytseminaareja.

Tulevat koulutukset:

Care Index 2016 9.-12.8. 2016 ja 10.- 11.11.2016, Helsingissä.

Toteutuneet syventävät koulutukset

  • Puheterapeuttien leikkiterapiakoulutus vv.1996-1999
  • Grätz -kontaktimaalaukseen perehdyttäviä täydennyskoulutusseminaareja v. 2004, 2005, 2006

Care Index – koulutus v. 2015

Toteutuneet koulutuspäivät

Lyhytseminaari jäsenille vuosikokouksen yhteydessä:
”Perheiden vuorovaikutuksen tukeminen työnohjaksen keinoin”, kouluttajana Sinikka Maliniemi- Piispanen, Helsinki.

Oulussa 21.-22.11. 2014 Leikki sijansa saakoon. Leikki sijansa saakoon 11/2014  .

Hämeenlinnassa 31.1.-1.2.2014
Leikki sijansa saakoon 1/2014.

Mistä sanat syntyvät? v. 2011 – Symbolisaation kehityksestä, mielen rakentumisesta, merkitysten synnystä ja kehollisuudesta myös neurotieteiden pohjalta

Mikä terapiassa vaikuttaa v. 2009 – näkökulmia, pohdintaa ja kokemuksia tutkijoiden ja terapeuttien terapiamaailmankuvista

DIALOGINEN RYHMÄPROSESSI

v.2007 Kurkistus puheterapeutin työkalupakkiin – rajat, rakenteet ja reflektio ammatillisia uhkia kohdattaessa

v. 2005 Varhainen vuorovaikutus

v.2003 Työssä jaksaminen

Lyhytseminaarit

v. 2007

Maaliskuussa ”Suolaista ja makeaa puheterapiassa”

Toukokuussa ”Kuvailmaisu puheterapiassa”

v. 2006

Maaliskuussa ”Johdatus dialogiin”

Huhtikuussa ”Erityislasten vanhempainryhmät”

Syyskuussa ”Jatkoa dialogiin”

Advertisement