KIRJALLISUUSLUETTELO

Yhdistyksemme kirjastosta löytyvät alla olevassa luettelossa olevat kirjat. Sivun lopussa on vielä kooste sisältäen muitakin suositeltavia kirjoja.

YHDISTYKSEN KIRJASTON KIRJALLISUUSLUETTELO

Aalto, K (toim.) Työnohjaus, ammatillisen kasvun avain

Aalto P. : Läsnäolo ja läheisyys. Ihmisen ensimmäisen ikävuoden
itsekokemuksen ja ihmissuhteiden kehitys

Arajärvi T. ja Varilo E.: Lastenpsykiatria tänään

Baum, S, Lynggaard, H. :(toim) Intellectual Disabilities – a Systemic Approach

Bergström, M. Mustat ja valkeat leikit

Davis M.& Wallbridge D.: Äidin ja lapsen mysteeri Winnicotin psykoanalyyttinen
ajattelu

Davoine, F.: Hullu äiti

Fromm- Reichmann, Frieda: Intensiivinen psykoterapia

Gerhardt S.,: Rakkaus ratkaisee – Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys aivojen
kehittymiselle.

Gillberg C.: Nörtti, nero vai normaali? Aspergerin oireyhtymä lapsilla,
nuorilla ja aikuisilla

Haaramo, S, Palonen, K. (toim) Trauman monet kasvot – psyykkinen trauma sisäisenä kokemuksena

Janov, Arthur: Huuto sisimmästä

Jantunen T. & Rönnberg P. (toim): Anna lapsen leikkiä

Jung, C.G.: Unia, ajatuksia, muistikuvia

Klein, Melanie: Kateus ja kiitollisuus

Kristeva, Julia: Muukalaisia itsellemme

Launonen K. ,Korpijaakko-Huuhka A-M., & Lehtihalmes M. (toim.): Varhainen
vuorovaikutus ja sen tutkiminen

Lääkärin työnohjaus. Balint -ryhmät (toim. Suomen lääkäreiden Balint -yhdistys)

Mangs K., Martell B.,: 0-20 år i psykoanalytiskt perspektiv

McDougall, Joyce: Mielen teatterit

McDougall, Joyce: Ruumiin näyttämöt

McDougall, Joyce: Tuhatkasvoinen Eros

Miller, Alice: lahjakkaan lapsen tragedia ja todeölisen itseyden etsintä

Miller, Alice: Älä huomaa

Ojanen, Sinikka: Opettajien työnohjaus kasvattajan tukena

Oranen A-M, Kauttu K., Keinänen E., Malmivaara K., ja Myyrä J.: Lapsen kehityksen tukeminen

Prekop Jirina: Der kleine Tyrann: Welchen Halt brauchen Kinder?

Psykoterapia, osat 1-2.

Rekola, Juhani: Hoitosuhteen kehittäminen- Balint -ryhmtoiminnan kokemuksia perusterveydenhuollossa

Rekola, Juhani: Sairas elämänsä keskellä

Remes, K., Brummer, M., Hyvärinen, T.(toim.) Puheterapia ja työnohjaus

Rinne, R., Rekola, J. (toim): Ryhmä kohtaa sairauden -näköaloja Balint -ryhmiin ja niiden ohjaamiseen.

Rustin,M., Rhode,M., Dubinsky A., Dubinsky, H. (toim.) Psychotic states in children

Segal, Hanna: Melanie Klein ihmismielen ymmärtäjänä

Siirala, Martti: From Transfer to transference

Siltala ym (toim) Työnohjaus terveydenhuollossa ja opetustyössä

Sinkkonen J.,: Pienistä pojista kunnon miehiä

Stern D. N.: The Interpersonal World of the Infant. A View from Psychoanalysis
and Developmental Psychology.

Tinbergen N.&E.A. : Autistic Children new hope for a cure

Työnohjaus (Sairaalaliitto, 1988)

Viinisalo, Päivikki: “Minä olen…” Ihminen itseään etsimässä

Winnicot D.W.: Lapsi, perhe ja ympäristö

 

 

Seuraavassa on koottuna suositeltavaa kirjallisuutta. Leikki-aiheeseen liittyvät kirjat ovat tummennettuina listalla.

 

Kirjallisuutta:

Adams, Stuck, Tillmans-Karus: Humpati pumppaa suujumppaa

Alanko, Heidi: Viidakon parantava voima. Mannerheimin lastensuojeluliitto

Alvarez, Anne: The Thinking Heart

Axline: Play Therapy,

Becker-Weidman, Arthur – Shell, Deborah (Ed.): Auta lasta kiintymään

Bergström: Mustat ja valkeat leikit

Biringen, Zeynep: The Universal Language of Love

Crittenden:Raising Parents,

Fraiberg : Lapsen salaperäinen maailma:

Grätz- kontaktimaalauksen käsikirja

Haarakangas Kauko: Voimistava läsnäolo

Hakala, Hyrkkö, Manninen, Oesch, Salo, Siikanen: Jaettu Ilo

Helenius, Lummelahti: Leikin käsikirja

Hellsten, Tommy: Vanhemmuus – vastuullista vallankäyttöä

Hughes, Daniel A: Tie traumasta tervehtymiseen

Jouhki, Tuija – Markkanen, Riitta: Perhosen siivin – opas vuorovaikutustanssiin

Kalland, Maliniemi-Piispanen: Vauvan kiikku

Karlsson L., Lapsille puheenvuoro

Karppinen,Puurunen, Ruokonen: Taiteen ja leikin lumous

Kunnari S., Savinainen-Makkonen (toim.): Pienten sanat

Kunnari S., Savinainen-Makkonen (toim.): Mistä on pienten sanat tehty

Lastenpsykoterapia ja sen vuorovaikutukselliset ulottuvuudet

(toim. Schulman, Kalland, Leiman, Siltala)
Lagerheim, Berit: Tervettä puhetta lapsen vammaisuudesta

Lahtinen, Riitta – Palmer, Russ: The Body Story – Creative Musical Images Through Touch

Lehtonen: Tietoisuuden ruumiillisuus

Leikki puheterapiassa, Valtakunnallinen seminaari Kauniaisissa 16.2.-17.2.1996

Leikki sijansa saakoon,puheterapeuttien leikkiterapiakoulutuksen julkaisu

Loukusa, Paavola (toim.): Lapset kieltä käyttämässä

Manolson, Ayala – Ward, Barbara – Dodington, Nancy: You Make The Difference

Mantere, Rankanen:Taideterapian perusteet,

Nind, Melanie – Hewett, David: Voimauttava vuorovaikutus

Nurminen, Saana – Saar, Virpi (toim): Aistit väylänä vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon

Piaget: Lapsi maailmansa rakentajana,

Salo, Saara – Tuomi, Kirsi: Hoivaa ja leiki – vauvan ja vanhemman vuorovaikutus

Sava, Vesanen-Laukkanen: Taiteeksi tarinoitu oma elämä

Salmela Tuula(toim.): Autetaanko asiakasta- palvellaanko potilasta?

Schulman: Vauvahavainnointi – oppia observoimalla

Siiskonen, Aro, Ahonen, Ketonen: Joko se puhuu?

Sinkkonen, Jari: Lapsen kanssa hyvinä ja pahoina päivinä

Sinkkonen, Jari: Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun

Sinkkonen, Jari: Nuoruusikä

Sinkkonen, Jari: Pienistä pojista kunnon miehiä

Sinkkonen, Jari (toim): Pesästä lentoon

Sinkkonen, Jari – Kalland, Mirjam (toim): Varhaiset ihmissuhteet

Stern: The Interpersonal World of the Infant

Stern: Maailma lapsen silmin

Sussman, Fern: TalkAbility – People skills for verbal children on the autism spectrum – A guide for parents

Vuorinen: Minän synty ja kehitys

Äidin ja lapsen varhainen vuorovaikutus (toim Niemelä-Siltala-Tamminen)

Advertisement