Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2018

Care Index – koulutuksen ilmoittautuminen käynnissä

Varhaisen vuorovaikutuksen arviointi – CARE-Index -kurssi (6 pv)
Aika: 6.-9.8.2018 ja 8.-9.11.2018, klo 9-16.
Paikka: SFV-huset, Yrjönkatu 18 A 8, 00120 Helsinki

Kohderyhmät:
Perheiden ja lasten kanssa työskentelevät terveydenhoidon ammattilaiset ja tutkijat. Osallistujien peruskoulutustason tulee olla korkeakoulutasoinen (ammattikorkeakoulu, yliopisto tai näitä vastaava). Koulutus järjestetään Dialogisen puheterapian tuki ry:n jäsenille (jäseneksi liittyminen kohdassa ilmoittatuminen).
Kouluttaja:
Sosiaalipsykologian ja psykologian emerita professori, kasvatuspsykologian dosentti, psykologi ja psykologian tohtori Airi Hautamäki.
Kurssikommenttaattori kliinisen vauvaperhetyön näkökulmasta: Psykoterapeutti, psykologi, työnohjaaja Sinikka Maliniemi.
Hinta:
750 euroa.
Hintaan sisältyy Infant CARE-Index -manuaali. Kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa reliabiliteettitesti, joka maksaa 100 euroa. (www.familyrelationsinstitute.org). Ruokailut eivät sisälly hintaan.
Sisältö ja tavoite:
Patricia Crittenden (1983) kehitti CARE-Indexin vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen arviointiin. Menetelmän taustalla on kiintymyssuhdeteoria, jota käsitellään koulutuksessa.
CARE-Index -arviointi tehdään videon perusteella. Videolla kuvataan 3-5 minuuttia vanhemman ja lapsen leikkivuorovaikutusta. Videolta havainnoidaan lapsen ja vanhemman ei-kielellistä vuorovaikutusta: esimerkiksi katsetta, äänenkäyttöä, asentoa ja vuorottelua. Näiden perusteella arvioidaan aikuisen vuorovaikutusmallia (esim. sensitiivisyys, kontrolli, responsiivisuus) ja lapsen vuorovaikutusmallia (esim. kooperatiivisuus, kompulsiivisuus).
Videomateriaaleina käytetään kansainvälisiä tyyppiesimerkkejä, jotka havainnollistavat, miten vanhemman vuorovaikutusmalli organisoi pienen lapsen käyttäytymistä. Lisäksi käytetään myös suomalaisia videoita sekä osallistujien omia videoita. Koulutuksessa opitaan ymmärtämään omien kulttuuristen lähtökohtiemme merkitystä asiakastyössä tekemässämme havainnoinnissa.
Koulutuksessa on mahdollista saavuttaa syvempi ymmärrys lapsen ja häntä hoivaavan aikuisen vuorovaikutusmalleista ja niiden merkityksestä lapsen kehityksessä. Tämän ymmärryksen kautta voidaan lisätä terapiatyön vaikuttavuutta: lasta ja hänen lähi- ihmisiään voidaan kohdata tavalla, josta on lapselle apua.
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: airi.hautamaki@helsinki.fi
Valmistautuminen
Ennen koulutusta osallistujille lähetetään sähköpostitse kolme artikkelia luettavaksi. Lisäksi suositellaan luettavaksi:

Patricia Crittenden: Raising parents – attachment, parenting and child safety. Routledge.
Ilmoittautuminen:
31.3.2018 mennessä osoitteeseen info@dialputu.com

Toivomme ilmoittautumiseen vapaamuotoista kuvausta nykyisestä työstä, työhistoriasta ja työnohjaushistoriasta
Koulutuspaikat on varattu Dialogisen puheterapian tuki ry:n jäsenille. Jäsenmaksu on 40e. Jäseneksi on liityttävä viimeistään silloin, kun koulutuspaikka vahvistetaan, ja jäsenmaksu tulee maksaa koulutuksen alkuun mennessä. Jäseneksi voi halutessaan liittyä vain koulutusvuoden ajaksi.
Vuoden 2015 koulutuspalautteiden kommentteja:
o Sain sanoja ilmiöille, joita näen, mutta käsitteet ovat puuttuneet.
o Opin arvostamaan enemmän omassakin työssä oikeanlaisen vuorovaikutussuhteen luomista.
o Opin havainnoimaan lasta kokonaisvaltaisemmin.
o Koulutus oli erittäin mielenkiintoinen. Avasi aivan uuden näkökulman äitien ja vauvojen vuorovaikutuksen seuraamisessa.
o Kiitos, koulutus oli yksi parhaita, missä olen koskaan ollut. Näkökulma työhöni laajeni huomattavasti.
o Koulutus oli loistava! Silmiä avaava, jäsentävä mutta samalla jäi olo, että olen vasta todella alussa.
o Oma työ saanut AIVAN uutta sisältöä jo heti elokuun jälkeen : )
o Paljon tilaa keskustelulle ja vaikeiden käsitteiden avaamiselle, kommenteille omaan työhön liittyen. Tieteellisiin tutkimuksiin perustuva tieto vuorovaikutuksesta ja kiintymyssuhteesta on työssämme tärkeää.

Advertisement

Hyvää vuoden 2018 alkua!

Vuoden vaihduttua vielä muistoja edellisvuoden lopulta. Yhdistyksemme syyspäivää vietettiin 18.11.17 Helsingissä ravintola White Ladyssä. Meitä oli yhteensattumien vuoksi koolla pieni, mutta sitäkin aktiivisempi joukko. Airi Hautamäki kertoi innostavasti aiheesta Dyadin kehitystehtävät ja vanhemmuus varhaisessa vuorovaikutuksessa laajentaen aihetta esikouluikäisiin saakka. Anneli Öhman veti Balint-työnohjausryhmän, jossa paneuduimme intensiivisesti pohtimaan yhdessä erästä asiakastapausta. Lämpimät kiitokset Airille ja Annelille!

Vuoden 2018 koulutuksiin ilmoittautuminen avataan tammikuun aikana. Care Index- koulutuskokonaisuus toteutetaan Helsingissä kolmannen kerran 6.-9.8 ja 15.-16.11.18, mikäli saamme osallistujia riittävästi.

Niin ikään kolmannen kerran toteutamme Leikki sijansa saakoon – koulutuskokonaisuuden. Päällekkäisistä koulutuspäivistä johtuen ajankohta muuttuu suunnitellusta ja pidetään 14.- 15.9.18 Turussa Ruissalon kylpylässä.

Raising parents -lukupiirit jatkuvat Lahdessa myöhemmin sovittavana aikana ja Helsingissä ma 22.1.18. Kokoonnutaan Sari Juhalan Terapiamatkassa Maria Jotunin tie 7 L-M. Tammikuun kerralle on tarkoitus lukea kappaleet 13 ja 14 (Clusters 5-6). Mukaan voi tulla,vaikkei olisi aiemmin ollutkaan. Ilmoittautumiset torstaihin 18.1.18 mennessä Sarille, Elinalle tai infopostiin.