Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2016

Care Index – koulutukseen mahtuu vielä/ kuulumisia Kuopiosta

Care Index -koulutus näyttää olevan toteutumassa, mukaan mahtuu vielä muutama osallistuja. Ilmoittautumisaikaa on 15.5. saakka. Lisätietoja seuraavasta linkistä:
uusi Care Index -koulutus suunnitteilla

Kokoonnuimme Kuopioon 8.4.2016 viettämään työnohjauksellista kevätpäivää yhdistyksen jäsenien kesken. Saimme mukaan Kirsti Remeksen sekä Marja-Liisa Eskelisen, jotka ovat olleet näkemyksellisiä ja vahvoja vaikuttajia aikoinaan puheterapeuttien työnohjaus- ja leikkiterapiakoulutuksissa sekä Puheterapian työnohjaus ry:n (vuodesta 2006 Dialogisen puheterapian tuki ry) toiminnassa.

Kirsti Remes, alamme uranuurtaja, kertoi joitain ajatuksia varhaisesta työstään ja koko kuntoutusalan innostuneesta alkuvaiheesta, jossa hän sai olla vuodesta 1959 alkaen mukana kehittämässä työtä. Sen jälkeen kuuntelimme Marja-Liisa Eskelisen mietteitä siitä, miten puheterapeutin ammatti ja työnkuva on kehittynyt foniatrian, puhe- ja erityisopetuksen sekä psykologian puristuksista omaksi alakseen.

Kirsti ja Marja puhuivat terapeuttisen työotteen perustasta: terapeutti asettuu asiakkaan käytettäväksi, on häntä varten. Siten hoidossa ei ole kyse vuorovaikutuksesta, jossa terapeutti ja lapsi kohtaisivat tasavertaisina vaan terapeuttisesta vuorovaikutuksesta, jossa terapeutti hoidollisesti, tunnetasolla kannattelee lasta ja tekee tilaa lapselle olla ja kasvaa ja saada kieli käyttöönsä

Terapiaprosessin ydin on lapsen ja terapeutin vuorovaikutus, suhde, ja vastuu vuorovaikutuksesta on terapeutin varassa. Marja muistutti meitä siitä, kuinka lievissäkään häiriöissä osa asiakkaista ei ole valmis harjoittelunomaiseen hoitoon vaan tarvitsee kielen vuorovaikutusperustan hoitoa. Monille kuulijoille tuli mieleen vuosien ja vuosikymmenten takaa Kirstin ja Marjan tuttu mielikuva vuorovaikutuksen ja kielen kasvusta puuna, juuret syvällä vuorovaikutuksen ravitsevassa mullassa, kielellisen kehityksen rungon ja oksien noustessa kohti korkeuksia, päätyen lehvästöön, kielen ulkoisesti näkyvään ilmentymään.

Mietimme myös, onko pitkäkestoiselle ja kokonaisvaltaiselle puheterapialle sijaa tämän hetken yhteiskunnassa, vaikka osa asiakaskunnastamme sellaista tarvitsee. Kirsti Remeksen sanoin: ”Lapsi on kohdattava siellä, missä hän on, ei siellä, missä terapeutti toivoisi hänen olevan.

WP_20160408_010WP_20160408_004image6.

Yhdistyksemme pitkäaikainen puheenjohtaja Erja Kare luovutti kouluttajillemme muistoksi logokorun ja uusi puheenjohtajamme Leena Korjus- Julkunen jakoi kiitoskukat päivän päätteeksi.

Advertisement