Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2016

Toimintaa vuonna 2016

Hyvää alkanutta vuotta!

Seuraavia tapahtumia on luvassa Lahdessa ja Helsingissä helmikuussa. Lahdessa porinapiiri kokoontuu 4.2. klo 16.30 osoitteessa Asikkalankatu 47A. Ilmoittautumiset erja.kare(at)gmail.com.

Dialogisen puheterapian opintopiiri Helsingissä alkaa. Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 11.2.2016 klo 17 osoitteessa Keltainen Kolo, Hiihtomäentie 39B, 3.krs (alhaalla summerissa Kärkölä – Tykkyläinen).

Kokoonnumme pohtimaan kiintymyssuhdeteorian ja care-indexin käytännön sovelluksia Patricia Crittendenin Raising Parents –kirjan pohjalta.
Kirjan voi tilata esim. täältä:

http://www.adlibris.com/fi/kirja/raising-parents-9780415508308

Kirjasta on ilmestynyt uusi painos hiljattain (2016!). Ennen ensimmäistä tapaamista voisimme lukea osan Part 1: 1. Cherishing parents ja 2. A primer of DMM theory: twelve crucial constructs, sivut 1-25.
Mietitään sitten yhdessä miten, missä ja millaisella tahdilla menemme eteenpäin.

Ilmoittautumiset osoitteeseen elina.karkola(at)kolumbus.fi viimeistään 8.2.2016

Huom! Yhdistyksemme järjestää koulutuspäivän Kuopiossa 8.4.2016, ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta. Lisätietoja ja tarkempi ohjelma ilmestyy tammi-helmikuun vaihteessa. Care Index -koulutuksesta lisätietoa alla.

Advertisement

Uusi Care Index – koulutus suunnitteilla

Varhaisen vuorovaikutuksen arviointi –
CARE-Index kurssi (6 pv)
Aika: 9.-12.8.2016 (4pv) ja 10.-11.11.2016 (2pv), klo 9-16.
Paikka: SFV-huset, Yrjönkatu 18 A 8, 00120 Helsinki

Kohderyhmät: Koulutus järjestetään Dialogisen puheterapian tuki ry:n jäsenille. Care Index – koulutusten kohderyhmät yleisesti ovat perheiden ja lasten kanssa työskentelevät terapeutit, psykologit, psykiatrit, sosiaalityöntekijät, terveydenhoidon ammattilaiset ja tutkijat.

Kouluttaja: Sosiaalipsykologian ja psykologian emerita professori, kasvatuspsykologian dosentti, psykologi ja psykologian tohtori Airi Hautamäki.
Kurssikommenttaattori kliinisen vauvaperhetyön näkökulmasta: Psykoterapeutti, psykologi, työnohjaaja Sinikka Maliniemi-Piispanen.
Hinta: 700 euroa (ilman reliabiliteettitestiä). Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Kurssin hintaan sisältyy Infant CARE-Index -manuaali. Kurssin jälkeen on mahdollista
suorittaa reliabiliteettitesti, joka maksaa 100 euroa. (www.familyrelationsinstitute.org). Hinta sisältää opetuksen.

Koulutusmaksu menee kokonaisuudessaan koulutuskustannuksiin, osallistumismaksuista ei kerry tuottoa Dialogisen puheterapian tuki ry:lle. Osallistujat huolehtivat lounasruokailunsa sekä aamu- ja päiväkahvinsa omakustanteisesti koulutuspaikan läheisyydessä olevasta ravintolasta/kahvilasta.

Sisältö ja tavoite:
Patricia Crittenden (1983) kehitti CARE-Indexin vanhempi-lapsi-vuorovaikutuksen
arviointiin. CARE-Index arviointi tehdään videon perusteella. Videolla kuvataan 3-5 minuuttia vanhemman ja lapsen leikkivuorovaikutusta. Menetelmän avulla voidaan arvioida vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta perheinterventioiden suunnittelemiseksi ja vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Koulutuksessa perehdytään CARE-Indexin käyttöön suomalaisen ja kansainvälisen
videomateriaalin avulla painottaen erityisesti ei-kielellisen käyttäytymisen, interpersoonallisten strategioiden ja kehitysprosessien arviointia. Kurssilla käsitellään myös kiintymyssuhdeteorioita. Kurssilla käsitellään lisäksi osanottajien omia videoaineistoja.

Koulutuksen merkitys dialogiselle, lasta ja perhettä kuuntelevalle puheterapiatyöskentelylle on syvemmän ymmärryksen saavuttamisessa lapsen ja häntä hoivaavan aikuisen vuorovaikutuksesta.

Tämän ymmärryksen kautta voidaan lisätä terapiatyön vaikuttavuutta: ymmärtämällä lapsen ja aikuisen keskinäisten vuorovaikutusmallien perustaa ja ilmenemismuotoja voidaan kuntoutustyössä kohdata lasta, hänen vanhempiaan ja lähi-ihmisiään tavalla, josta on lapselle apua. Esim. näennäisen hyvä lapsen kooperaatio voikin perustaltaan olla vuorovaikutuksen toimintamalli, jossa on mukana pakonomaisuutta; tällaisessa tilanteessa lapsen voi olla vaikea asettua terapiatyöskentelyyn tavalla, jolla kommunikointitaitojen hyvä edistyminen voisi käynnistyä. Care Index –
koulutus antaa välineitä pienten vuorovaikutuspiirteiden havaitsemiseen ja ymmärtämiseen.

Koulutukseen valituille suositellaan luettavaksi Airi Hautamäen (2014) artikkelia Mothers and infants: screening for maternal relationships at risk with the CARE-Index. Teoksessa S. Farnfield &
P. Holmes (Eds.), Routledge Handbook of Attachment: Assessment. London and New York:
Routledge; sekä Patricia Crittendenin kirjaa Raising Parents, josta on ilmestynyt uusi täydennetty
painos 2015. (kts. esim. http://www.adlibris.com/fi/haku?q=raising+parents )
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: airi.hautamaki@helsinki.fi
Katso myös Farnfield,S., Hautamäki, A., Nørbech, P., & Sahhar, N. (2010). DMM assessments of attachment and adaptation: Procedure, validity and utility. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 15(3) ja
Hautamäki, A. (Ed.) (2014). The Dynamic-Maturational Model of Attachment and Adaptation –
Theory and practice. University of Helsinki, Swedish School of Social Science: SSKH Skrifter, 37.

Ilmoittautuminen: Koulutuspaikat on varattu Dialogisen puheterapian tuki ry:n jäsenille. Koulutuspaikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen 15.5.2016 mennessä info@dialputu.com . Vapaamuotoiseen ilmoittautumiseen nimen ja yhteystietojen lisäksi toivotaan kuvausta nykyisestä työstä, työhistoriasta ja työnohjaushistoriasta.

Yhdistyksen vuoden 2016 jäsenmaksu tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Vuonna 2015 jäsenmaksun suuruus oli 40 euroa, vuoden 2016 jäsenmaksu päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa 3/2016. Uudet jäsenet voivat hakea jäsenyyttä siten ehdollisena, että jäsenyys vahvistetaan vasta, jos hakija saa koulutuspaikan.

Koulutuksessa on käytössä videomateriaaleina kansainväliset tyyppiesimerkit, jotka opettavat, miten vanhemman vuorovaikutusmalli organisoi pienen lapsen käyttäytymistä. Koulutuksessa perehdytään erittelemään ja ymmärtämään omien kulttuuristen lähtökohtien merkitystä asiakastyössä tekemässämme havainnoinnissa.

Vuoden 2015 koulutuspalautteiden kommentteja:
o Sain sanoja ilmiöille, joita näen, mutta käsitteet ovat puuttuneet.
o Opin arvostamaan enemmän omassakin työssä oikeanlaisen vuorovaikutussuhteen luomista.
o Opin havainnoimaan lasta kokonaisvaltaisemmin.
o Koulutus oli erittäin mielenkiintoinen. Avasi aivan uuden näkökulman äitien ja vauvojen
vuorovaikutuksen seuraamisessa.
o Kiitos, koulutus oli yksi parhaita, missä olen koskaan ollut. Näkökulma työhöni laajeni huomattavasti.
o Koulutus oli loistava! Silmiä avaava, jäsentävä mutta samalla jäi olo, että olen vasta todella alussa.
o Oma työ saanut AIVAN uutta sisältöä jo heti elokuun jälkeen : )
o Paljon tilaa keskustelulle ja vaiheiden käsitteiden avaamiselle, kommenteille omaan työhön liittyen.

Tieteellisiin tutkimuksiin perustuva tieto vuorovaikutuksesta ja kiintymyssuhteesta on työssämme tärkeää. Professori, emerita Airi Hautamäen yhdistyksellemme suoma tilaisuus on ainutlaatuinen, ja toivotamme jäsenet lämpimästi tervetulleiksi huikealle matkalle syvälle vuorovaikutukseen!

Helsingissä 11.12.2015 Dialogisen puheterapian tuki ry:n hallitus