Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2015

Care Index -koulutus

HUOMIO! AJANKOHTA MUUTTUNUT
Varhaisen vuorovaikutuksen arviointi –
CARE-Index kurssi (6 pv)

Care Index -koulutuksen ajankohta vaihtuu yhdistyksestä riippumattomista syistä.

Koulutuksen uudet päivämäärät ovat 4.-7.8.2015 (4pv) ja 8.-9.10.2015 (2pv) ja paikkana on SFV-huset G18-sali osoitteessa Yrjönkatu 18 A 8, 00120 Helsinki. Koulutukseen hakuaikaa pidennetään aiemmin ilmoitetusta ja viimeinen päivä koulutushakemusten lähettämiseen sähköpostitse on maanantai 11.5.2015.

Koulutuksesta on tulossa hyvin kiinnostava: videomateriaaleina käytössä on hyvät kansainväliset tyyppiesimerkit, jotka opettavat suomalaiselle katsojalle siitä miten vanhemman vuorovaikutusmalli organisoi pienen lapsen käyttäytymistä. Koulutuksessa perehdymme erittelemään ja ymmärtämään omien kulttuuristen lähtökohtien, mieltymysten ja inhokkien merkitystä asiakastyössä tekemässämme havainnoinnissa.

Kohderyhmät: Koulutus järjestetään Dialogisen puheterapian tuki ry:n jäsenille. Care Index –koulutusten kohderyhmät yleisesti ovat perheiden ja lasten kanssa työskentelevät terapeutit, psykologit, psykiatrit, sosiaalityöntekijät, terveydenhoidon ammattilaiset ja tutkijat.

Kouluttaja: Sosiaalipsykologian ja psykologian emerita professori, kasvatuspsykologian dosentti, psykologi ja psykologian tohtori Airi Hautamäki.

Kurssikommenttaattori kliinisen vauvaperhetyön näkökulmasta: Psykoterapeutti, psykologi, työnohjaaja Sinikka Maliniemi-Piispanen.

Hinta: 700 euroa (ilman reliabiliteettitestiä). Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Kurssin hintaan sisältyy Infant CARE-Index -manuaali. Kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa reliabiliteettitesti, joka maksaa 100 euroa. (www.familyrelationsinstitute.org).

Hinta sisältää opetuksen. Koulutusmaksu menee kokonaisuudessaan koulutus-kustannuksiin, osallistumismaksuista ei kerry tuottoa Dialogisen puheterapian tuki ry:lle. Osallistujat huolehtivat lounasruokailunsa sekä aamu- ja päiväkahvinsa omakustanteisesti koulutuspaikan läheisyydessä olevasta ravintolasta/kahvilasta.

Sisältö ja tavoite: Patricia Crittenden (1983) kehitti CARE-Indexin vanhempi-lapsi vuorovaikutuksen arviointiin. CARE-Index arviointi tehdään videon perusteella. Videolla kuvataan 3-5 minuuttia vanhemman ja lapsen leikkivuorovaikutusta. Menetelmän avulla voidaan arvioida vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta perheinterventioiden suunnittelemiseksi ja vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Koulutuksessa perehdytään CARE-Indexin käyttöön suomalaisen ja kansainvälisen videomateriaalin avulla painottaen erityisesti ei-kielellisen käyttäytymisen, interpersoonallisten strategioiden ja kehitysprosessien arviointia. Kurssilla käsitellään myös kiintymyssuhdeteorioita. Kurssilla käsitellään lisäksi osanottajien omia videoaineistoja.

Koulutuksen merkitys dialogiselle, lasta ja perhettä kuuntelevalle puheterapia-työskentelylle on syvemmän ymmärryksen saavuttamisessa lapsen ja häntä hoivaavan aikuisen vuorovaikutuksesta. Tämän ymmärryksen kautta voidaan lisätä terapiatyön vaikuttavuutta: ymmärtämällä lapsen ja aikuisen keskinäisten vuorovaikutusmallien perustaa ja ilmenemismuotoja voidaan kuntoutustyössä kohdata lasta, hänen vanhempiaan ja lähi-ihmisiään tavalla, josta on lapselle apua. Esim. näennäisen hyvä lapsen kooperaatio voikin perustaltaan olla vuorovaikutuksen toimintamalli, jossa on mukana pakonomaisuutta; tällaisessa tilanteessa lapsen voi olla vaikea asettua terapiatyöskentelyyn tavalla, jolla kommunikointitaitojen hyvä edistyminen voisi käynnistyä. Care Index –koulutus antaa välineitä pienten vuorovaikutuspiirteiden havaitsemiseen ja ymmärtämiseen.

Koulutus liittyy Dialputun syksyn 2014 suunnitelmaan yhdistyksen alueellisten tapaamisten sisällöistä; syksyllä todettiin, että Patricia Crittendenin kirjasta Raising Parents on ilmestymässä uusi täydennetty painos 1.5.2015, ja että tätä kirjaa suositellaan jäsenten hankittavaksi yhdistyksen alueellisissa tapaamisissa keskusteltavaksi http://dialputu.com/2014/09/24/syksyisia-kuulumisia-2/.
Koulutukseen valituille suositellaan myös Airi Hautamäen (2014) artikkelia: Mothers and infants: screening for maternal relationships at risk with the CARE-Index. Teoksessa S. Farnfield & P. Holmes (Eds.), Routledge Handbook of Attachment: Assessment. London and New York: Routledge.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: airi.hautamaki@helsinki.fi.
Katso myös Farnfield,S., Hautamäki, A., Nørbech, P., & Sahhar, N. (2010). DMM assessments of attachment and adaptation: Procedure, validity and utility. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 15(3) ja
Hautamäki, A. (Ed.) (2014). The Dynamic-Maturational Model of Attachment and Adaptation – Theory and practice. University of Helsinki, Swedish School of Social Science: SSKH Skrifter, 37.

Koulutukseen hakeminen: Koulutuspaikat on varattu Dialogisen puheterapian tuki ry:n jäsenille. Koulutuspaikkoja on rajoitetusti, minkä vuoksi pyydetään vapaamuotoista koulutushakemusta 9.4.2015 mennessä sähköpostitse info@dialputu.com . Hakemukseen pyydetään kirjattavaksi nykyisen työn työkuva, työhistoria, työnohjaushistoria sekä kuvaus siitä, miksi hakee koulutukseen. Koulutettavien valinnan tekee yhdistyksen hallitus yhteistyössä kouluttajan kanssa.

Yhdistyksen vuoden 2015 jäsenmaksu tulee olla maksettuna ennen koulutuksen ensimmäistä osaa kesäkuussa. Vuoden 2015 jäsenmaksu päätetään Dialogisen puheterapian tuki ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa Helsingissä 21.3.2015. Uudet jäsenet voivat tehdä jäsenhakemuksen siten ehdollisena, että jäsenyys vahvistetaan vasta, jos hakija saa koulutuspaikan. Vuoden 2015 jäsenmaksu tulee maksaa ennen koulutusta. Yhdistyksen nettisivuilta http://dialputu.com löytyvät ohjeet jäsenhakemuksen tekemiseen.

Tieteellisiin tutkimuksiin perustuva tieto vuorovaikutuksesta ja kiintymyssuhteesta on työssämme tärkeää. Professori, emerita Airi Hautamäen yhdistyksellemme suoma tilaisuus on ainutlaatuinen, ja toivotamme jäsenet lämpimästi tervetulleiksi huikealle matkalle syvälle vuorovaikutukseen!

Advertisement